Webbutveckling: Fortsättningskurs (DA122A)

Malmö Högskola

Om kursen

Kursen inleder med en användbarhetsuppgift där studenten ska analysera tre webbplatser med utgång från ett s.k. "Trunk test" (från boken "Don't make me think"). Detta för att få upp ögonen för vikten av att göra en webbplats användbar för användaren, samt få ett perspektiv på saker som man bör göra för att öka användbarheten på webbplatser. Kursen fortsätter sedan med CSS (layout-byggande) för att sedan gå över mot webbprogrammering i JavaScript. Till en början så blir programmeringen grundläggande och saker som variabler, loopar, funktioner m.m. tas upp för att sedan appliceras mot webben.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar goda färdigheter för konstruktion av dynamiska och interaktiva webbplatser, god kännedom om olika tekniker som används som komplement till HTML, samt grundläggande färdigheter inom webbprogrammering. I kursen tillägnar sig studenten även färdigheter i att analysera och designa bra webbgränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv.

Mer information hittar ni på Malmö Högskolas kurswebbplats.

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbuteckling: Fortsättningskurs, fristående distanskurs, Malmö högskola.