Webbutveckling: Fortsättningskurs (DA122A)

Malmö Högskola

Distanskurs på Malmö Högskola

Välkomna till denna webbplats som i första hand riktar sig till de studenter som läser kursen Webbutveckling: Fortsättningskurs (DA122A) på Malmö Högskola. Här hittar ni information & material kring kursen som t.ex. plannering, föreläsningsmaterial, övningar, inlämningsuppgifter m.m. Webbplatsen är även öppen även för andra besökare som vill ta del av kursens material.

Allt material på webbplatsen är publicerat under en fri licens, vilket gör att det kan återanvändas av andra, så länge upphovsman anges.

För de studenter som tillhör kursen är de viktigt att notera att två kursplatser används, denna webbplats och Malmö Högskolas system It's Learning.

It's Learning

Its Learning hanterar det administrativa för kursen, till exempel:

  • Hantering av studenter
  • Nyheter/Uppdateringar kring kursen (anslagstavla)
  • Inlämning av uppgifter

Webbplatsen

Denna webbplats kommer hantera kursens resurser, till exempel:

  • Föreläsningar
  • Plannering
  • Inlämningsuppgifter
  • Länkarkiv
  • Forum (disqus) för frågor och svar kring kursen (och materialet här)

Med andra ord är det viktigt att besöka båda kursplatserna kontinuerligt om man läser kursen på Malmö Högskola.

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbuteckling: Fortsättningskurs, fristående distanskurs, Malmö högskola.